Edifact – sikker udveksling af dokumenter

Den elektroniske kommunikation bliver vigtigere og vigtigere indenfor sundhedsområdet. Derfor er Edifact – til udveksling af elektronisk kommunikation – en del af Complimentas grundmodul og er godkendt i henhold til MEDCOM, som er standarden indenfor elektronisk kommunikation på sundhedsområdet.

Med Edifact sikres du en effektiv og sikker udveksling af dokumenter mellem din klinik og læger, sygehuse og regioner m.v. Samtidig giver Edifact mulighed for elektronisk refusion for dine patienter fra sygeforsikringen danmark.

Med Edifact kan du bl.a.:

• Modtage elektroniske henvisninger
• Modtage elektronisk korrespondance
• Sende elektronisk korrespondance til læger, sygehuse m. m.
• Epikrise
• Modtage sygehus henvisninger (DGOP standard)
• Sende elektronisk sygesikringsafregning til regionerne
• Sende elektronisk Danmark-refusion for klienter

Med Edifact er der centralt styring på, at alle forsendelser sendes og modtages korrekt. Hvis der opstår fejl i forsendelser eller modtagelser, tager Complimenta automatisk hånd om fejlmeddelelser.

Hvis du vil vide mere, så send en mail til is her…