Træningscenter

Med vores Træningscenter-modul har du fuld integration mellem ComplimentaWork og dit træningscenter. Dette sikrer dig, at du automatisk får alle relevante data een gang og ikke skal indtaste data flere steder.

Complimenta´s trænings – og fitnesscentermodul gør det let for dig at øge din kliniks aktiviteter. Alt er organiseret og integreret i ComplimentaWork.

Der er mulighed for oprettelse og administration af hold samt venteliste. Ved oprykning fra venteliste modtager medlemmet en sms / e-mail.

Træningscenterets medlemmer får også adgang til en holdbookingportal, hvor de kan købe medlemskaber og let tilmelde sig de ønskede hold.

Fremmødeportalen minder medlemmet om ugyldigt medlemskab for det valgte hold eller snart udløbende medlemskab eller klippekort.

Bødemodul gør det muligt at håndtere og afregne bøder for ikke fremmødte medlemmer automatisk.

ComplimentaWork gør det også muligt at oprette specielle medlemskaber til det såkaldte ”Træning på henvisning”. Patienter med genoptræningsbehov kan tilbydes dette specielle medlemskab, hvorefter træningen registreres. Træningscentermodulet advarer også om en henvisnings snarlige udløb, når der trænes på henvisning.

Afregningen med regionen og Sygeforsikringen ”danmark” fortages automatisk hver måned. Der tages højde for det tilladte antal træningsydelser, og der er altid fuldt overblik over medlemmets træningsaktiviteter.

Fitnessmodulet er naturligvis integreret med Finansmodulet, så der altid er fuldt overblik over hele klinikkens og træningscenterets omsætning. Der er fuldt overblik over betalingsstatus for alle medlemmer og deres aktiviteter på holdene og individuel træning.

Modulet har endvidere integration med Digifys og ExorLive for behandleren, der har brug for at skræddersy træningsprogrammer.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på mail.