Fakturering, regnskab og rapporter

Fakturering
ComplimentaWork holder let styr på mellemværendet med dine klienter. Udskrivning af faktura, batch fakturering eller elektroniske fakturaer – alt efter ønske. Og systemet holder styr på betalingerne, enten det sker ved kontant, dankort eller bankoverførsel. Der er også mulighed for registrering af a-konto betalinger og opsætning af effektive rykkerprocedurer.

Finans
Alle klinikkens fakturaer bogføres automatisk i ComplimentaWork’s Finansmodul. Vi holder styr på, om kunden har betalt, hvordan en faktura bliver betalt og bogfører omsætningen korrekt på hhv. patient, sygesikringsandel og evt. kommunalt tilskud. I kassekladden sker den daglige bogføring af udgiftsbilag, løn etc. der måtte være i klinikken. Der kan udskrives posteringer til hjælp ved afstemning af kasse, bank m.m. Rapporterne kan udskrives eller eksporteres til indlæsning i andet regnskabssystem. Som standard er der 2 rapporter tilgængeligt, resultatopgørelse samt balance, og begge rapporter kan desuden eksporteres.

Rapporter
I rapportdelen i Complimentawork findes der mange forskellige rapporter til mange forskellige formål. Der kan trækkes omsætningsrapporter på klinik niveau fordelt på ydelser og produkter, eller på behandler niveau / indlejer afregning, dagsrapporter, debitorhåndtering, medlemsrapporter, m.m. Desuden findes rapporter over ydelser afregnet med region og Sygeforsikringen ”danmark”. Behovet er dækket, hvad enten det drejer sig om en lille eller stor klinik.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på mail.